Αλλαγή γλώσσας

PROFESSIONAL REFRIGERATORS | STAINLESS STEEL CONSTRUCTIONS

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Η Εταιρία μας

Κλιματολογικός θάλαμος δοκιμών

Η εταιρεία διαθέτει κλιματολογικό θάλαμο δοκιμών με σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών, διαφόρων αναλογικών σημάτων όπως πιέσεων, σχετική υγρασία και ηλεκτρολογικών μεγεθών απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης των προϊόντων της. Οι ακρότατες κλιματολογικές συνθήκες που μπορούν να επιτευχθούν εντός του θαλάμου κυμαίνονται

 1) Θερμοκρασιακά από 18ο C ~ 50o C και

 2) Σχετικής Υγρασίας 45% ~ 98%

Η ταχύτητα ροής αέρα εντός αυτού δε ξεπερνά τα 0,25m/sec. Οι παραπάνω συνθήκες υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων

  • ISO 23953
  • EN 16825

Σύμφωνα με τα οποία βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι δοκιμές σε Θαλάμους/ψυγεία επαγγελματικής ψύξης.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα